Polityka Prywatności

Strona internetowa www.winimark.pl należy do Winimark będącego administratorem Państwa danych osobowych. Poniższa Polityka prywatności ma na celu przedstawienie stosowanych przez nas sposobów gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych, które podaliście Państwo w trakcie korzystania z naszych usług. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki prywatności przed skorzystaniem z usług naszej strony i przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych

1. Jakie dane przetwarzamy i w jakim celu?

1.1. Dane podane poprzez formularz kontaktowy – kontaktując się poprzez formularz kontaktowy przekazujesz nam dane takie jak imię i nazwisko, oraz adres e-mail na który mamy przesłać odpowiedź. Te dane wykorzystywane są jedynie do danego kontaktu i nie są przetwarzane.

1.2. Dane podane w trakcie składania zamówienia oraz podpisywania umowy. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, w szczególności w celu:

– Obsługi i realizacji zamówienia

– Nawiązania kontaktu w związku z realizacją umowy

– Obsługi zgłoszeń reklamacyjnych

1.3. Dane zbierane automatycznie – podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane analityczne dotyczące Państwa wizyty, takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, itp. Dane te będą wykorzystywane w celach statystycznych aby dopasować naszą stronę do Państwa wymagań i potrzeb.

2. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

2.1. Administratorem udostępnionych przez Państwo danych osobowych jest firma Winimark, ul. Brzezińska 14, 95-010 Stryków, 

REGON – 471725528, NIP – 733 107 04 52

3. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Adres korespondencyjny:

Winimark

Ul. Brzezińska 14

95-010 Stryków

Adres e-mail: iod@winimark.pl

4. Zabezpieczenie danych

Oświadczamy, że przetwarzamy Państwa dane osobwe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako RODO) oraz ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Państwa dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę tych danych. Mimo zastosowania zabezpieczeń zgodnych z aktualną wiedzą i normami, nie można jednak wykluczyć ryzyka wykorzystania danych osobowych przez nieuprawnione osoby wskutek przestępstwa kradzieży tych danych.

5. Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane pozyskane w celach kontaktowych lub w celu zawarcia umowy są przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku zawarcia umowy dane osobowe przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy. 

6. Lokalizacja danych osobowych

Administrator danych zapewnia iż wszelkie dane osobowe przechowywane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Komu przekazujemy Państwa dane?

Administrator danych nie będzie odsprzedawać Państwa danych podmiotom trzecim. Państwa dane osobowe zostaną udostępnione jedynie na zlecenie administratora w celu przetworzenia i wypełnienia umowy związanej z świadczeniem naszych usług. 

Dotyczy to naszego personelu, podwykonawców oraz kontrahentów, którzy realizują usługi związane ze świadczonymi na Państwa rzecz usługami przed/w trakcie/po zakończeniu zawarcia umowy. Ponadto Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązującego prawa.

8. Jakie prawa Państwu przysługują w stosunku do swoich danych?

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: iod@winimark.pl 

9. Jak wykorzystujemy ciasteczka (cookies)

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celach dostosowania naszej strony do indywidualnych potrzeb naszych klientów, pomiarów statystycznych oraz analitycznych. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia oraz zgodę na ich wykorzystywanie.

Nasza strona stosuje system analizy ruchu Google Analytics, który korzysta z Państwa plików cookies. Zbierane dane są wykorzystane w celu oceny i poprawy użyteczności strony, poszczególnych funkcji, a także ogólnego komfortu użytkowania.