REGULAMIN - OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Świadczenie usługi rozpoczyna się wykonaniem projektu na podstawie dokonanych pomiarów.

Projekt zostaje zaprezentowany Zlecającemu do akceptacji.

Dojazd do miejsca pomiaru na terenie Łodzi jest bezpłatny.

Jeżeli wykonanie pomiaru wiąże się z koniecznością dojazdu poza miasto Zleceniobiorca pobierze dodatkowa opłatę według obowiązującego cennika.

Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektu następuje podpisanie umowy. W ramach zawartej umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do :

 • Wykonania mebli zgodnie z projektem,
 • Transportu mebli, jeżeli miejsce montażu znajduje się w obrębie miasta Łodzi (w innych przypadkach Zleceniobiorca pobierze dodatkową opłatę),
 • Montażu wykonanych mebli,
 • Montażu sprzętu AGD (dotyczy sprzętu zakupionego u Zleceniobiorcy).

W zakres montażu wchodzi :

 • Zestawienie kompletu zabudowy oraz innych elementów meblowych, jeżeli są ujęte w projekcie,
 • Umieszczenie w blacie zlewozmywaka, płyty gazowej lub elektrycznej bez podłączeń. ( na życzenie zamawiającego jest możliwość dokonania przyłączy za dodatkową opłatą. Fakt ten należy uzgodnić ze Zleceniobiorcą w momencie podpisania umowy).
 • Umieszczenie piekarnika oraz lodówki w zabudowie oraz podłączenie do wcześniej przygotowanych gniazd 230V.
 • Umieszczenie pralki oraz zmywarki w zabudowie bez podłączeń wodno-kanalizacyjnych oraz elektrycznych.
 • Montaż i podłączenie halogenów w rampie oraz pod szafkowych do przygotowanej instalacji.

Koszty czynności związanych z montażem, a wybiegających poza wyszczególnione powyżej należy zawsze uzgodnić ze Zleceniobiorcą przed dniem montażu.

Zleceniobiorca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane meble i ich montaż oraz dożywotniej gwarancji na okucia firmy BLUM. Okres gwarancji zaczyna się od dnia zakończenia montażu.

Zleceniobiorca ponadto zobowiązuje się do:

 • Terminowego wykonania zlecenia
 • Realizacji zlecenia jakościowo zgodnej z ustaleniami

Zawarcie umowy ze Zleceniobiorcą zobowiązuje Zamawiającego do :

 • Niezmienności zamówienia oraz projektu w trakcie trwania realizacji umowy,
 • Udostępnienia pomieszczeń w uzgodnionym terminie, “Nie później niż w dniu dostawy przedmiotu umowy” wynikający z umowy rozumie się dzień zgłoszenia gotowości Zleceniobiorcy do montażu.

W przypadku braku możliwości dokonania montażu, Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za zmianę terminu. Następny termin montażu określa Zleceniobiorca.

Sprzedaż sprzętu AGD odbywa się na odrębnych zasadach.

UWAGA : Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych zabudowy oraz uszkodzeń spowodowanych działaniem wody (np. Na łączeniach blatów kuchennych, cokół dolny szafy wnękowej).